INSTITUȚII SUBORDONATE

Populația școlară din învățământul preuniversitar, pe cicluri de învățământ, în anul școlar 2020-2021, în comuna Cireșu se prezintă astfel:

 • preșcolar                                         – 10 copii 
 • primar                                             – 20 elevi
 • gimnazial                                        – 40 elevi
 • liceal, profesional și de ucenici      – 0 elevi

În comuna Cireșu există unitate de învățământ preșcolar și școlar unde sunt școlarizați elevii din satele componente:

 • grădinițe cu program normal    – 0
 • școli cu clasele I-IV                      – 1
 • școli cu clasele I-VIII                    – 1

Încadrarea cu personal didactic, auxiliar și nedidactic începând cu anul școlar 2020-2021 în comuna Cireșu se prezintă astfel:

 • titulari                                – 6
 • suplinitori necalificați       – 0
 • suplinitori calificați           – 4
 • personal nedidactic         – 3
 • didactic auxiliar                – 2

Cadrele didactice care predau la școlile din comună sunt pregătite corespunzător, putând acoperi necesarul de cadre didactice, la nivelul comunei Cireșu.
Totalul copiilor școlarizați în unitățile de învățământ din comuna Cireșu este de 70 copii cu vârste cuprinse între 3-14 ani.

În ceea ce privește activitatea social culturală, putem spune că la nivelul comunei dispunem de trei cămine culturale Bunoaica, Cireșu și Negrușa.
Activitățile desfășurate în aceste cămine culturale sunt puține și rare, în general fiind vorba de serbări școlare, uneori spectacole și din când în când evenimente sociale (nunți, botezuri).
Pe raza comunei funcționează și o bibliotecă publică cu un bogat și variat fond de carte în jur de 17000 exemplare.
În ceea ce privește cultele, în comună sunt 4 biserici de rit ortodox.
Manifestări majore anuale (care să aibă impact și în afara comunității, să atragă oameni cel puțin din comunitățile învecinate):

 • 8 aprilie – Învierea Domnului;
 • 29 iunie – Sf. Apostoli Petru și Pavel;
 • 19 august – Tradiționala sărbătoare câmpenească „Peștera Topolnița”;
 • 8 noiembrie – Sf. Arhangheli Mihail și Gavril;
 • 25 decembrie – Nașterea Domnului Bunoaica;
 • 17 mai – Înălțarea Domnului (Ispasul);
 • 28 iulie – Întâlnirea „Fii Satului” Jupânești;
 • 29 iunie Sf. Apostoli Petru și Pavel Negrușa.

În comuna Cireșu există un spațiu amenajat în care își desfășoară activitatea un asistent comunitar. Există în comună un dispensar veterinar particular. În comuna Cireșu nu există farmacii umane sau veterinare.